تقویم همایش ها

1395/8/2

کارگاه آموزشی آینده پژوهی
پنجشنبه-6 آبان ماه 1395

1393/11/7

اولین همایش ملی مهندسی حریق
13 آبان ماه 1394

1393/10/7

مدرسه زمستانی عمران
18 لغایت 19 بهمن ماه 1393

تماس با ما
تلفن ثابت

36701031 , 37932610 - 031

نمابر

37932608 - 031

ایمیل

info@bpshakhespajouh.ac.ir

آدرس

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان علامه امینی شرقی - شماره 357- کد پستی: 49191-81589 - صندوق پستی 1537-81655

پژوهشگاه: اصفهان - دانشگاه اصفهان - بلوار ابن سینا - پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه - کد پستی: 73441-81746

نماد اعتماد الکترونیکی
آخرین مهلت ثبت نام 1 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مهر 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 10 اسفند 1395
برگزارکننده Shakhes Pajouh Natural Disasters Management Research Institute, Kish Free Zone Organization

Based on the permit No. 3/5350 issued by committee of organizing conferences, Shakhes Pajouh Research Institute holds:

The Conference of Creative Thinking, Investment, and Development

Time: 28th of February, 2017

Venue: Kish International Convention Center


آخرین مهلت ثبت نام 6 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 دی 1395
تاریخ برگزاری
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه

سخنران: Professor Giuseppe Cina


محورهای کارگاه آموزشی
دستاوردها و پتانسیل های کمربندهای سبزشهری و کشاورزی  شهری
روند چشم  انداز سازی در خصوص کشاورزی شهری در مشهد 


آخرین مهلت ثبت نام 13 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 آذر 1395
تاریخ برگزاری یکشنبه-آذر ماه
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه

پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

همایش "راهبردهای پیشرفت علمی آینده ایران"

سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا

مکان: تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
زمان: یکشنبه، 14 آذر ماه 1395

تلفن تماس: 37932610- 36701031-031


آخرین مهلت ثبت نام 5 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 آبان 1395
تاریخ برگزاری پنجشنبه-6 آبان ماه 1395
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 20 مهر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 مهر 1395
تاریخ برگزاری همایش در تاریخ های27 مهر 95 برگزار خواهد گردید.
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 1 مرداد 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مرداد 1394
تاریخ برگزاری سال 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 1 مرداد 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مرداد 1394
تاریخ برگزاری سال 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 8 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 آبان 1394
تاریخ برگزاری 13 آبان ماه 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 28 اردیبهشت 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1394
تاریخ برگزاری 31 اردیبهشتت 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه و مجمع جهانی شهر اسلامی2 1 


آخرین مهلت ثبت نام 1 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مهر 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1395
تاریخ برگزاری 10 اسفند 1395
برگزارکننده Shakhes Pajouh Natural Disasters Management Research Institute, Kish Free Zone Organization

Based on the permit No. 3/5350 issued by committee of organizing conferences, Shakhes Pajouh Research Institute holds:

The Conference of Creative Thinking, Investment, and Development

Time: 28th of February, 2017

Venue: Kish International Convention Center
آخرین مهلت ثبت نام 6 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 دی 1395
تاریخ برگزاری
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه

سخنران: Professor Giuseppe Cina


محورهای کارگاه آموزشی
دستاوردها و پتانسیل های کمربندهای سبزشهری و کشاورزی  شهری
روند چشم  انداز سازی در خصوص کشاورزی شهری در مشهد 


آخرین مهلت ثبت نام 13 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 آذر 1395
تاریخ برگزاری یکشنبه-آذر ماه
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه

پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

همایش "راهبردهای پیشرفت علمی آینده ایران"

سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا

مکان: تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
زمان: یکشنبه، 14 آذر ماه 1395

تلفن تماس: 37932610- 36701031-031


آخرین مهلت ثبت نام 5 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 آبان 1395
تاریخ برگزاری پنجشنبه-6 آبان ماه 1395
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 20 مهر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 مهر 1395
تاریخ برگزاری همایش در تاریخ های27 مهر 95 برگزار خواهد گردید.
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 1 مرداد 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مرداد 1394
تاریخ برگزاری سال 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 1 مرداد 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مرداد 1394
تاریخ برگزاری سال 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 8 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 آبان 1394
تاریخ برگزاری 13 آبان ماه 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 28 اردیبهشت 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1394
تاریخ برگزاری 31 اردیبهشتت 1394
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه و مجمع جهانی شهر اسلامی


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 بهمن 1393
تاریخ برگزاری 7 اسفند 1393
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه


آخرین مهلت ثبت نام 27 بهمن 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 آذر 1393
تاریخ برگزاری 28، 29 و 30 بهمن ماه 1393
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه2 1 


پژوهشگاه شاخص پژوه