روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
آینده پژوهی و اقتصاد دریایی
مدیریت بحران های دریایی
تمدن سازی دریایی
بسترهای ژئوپلیتکی و اقتصاد دریایی
فرصت های کارآفرینی دراقتصاد دریایی
امنیت و اقتصاد دریایی
مناسبات بین المللی و اقتصاد دریایی
تجارت و حمل و نقل دریایی
مدیریت کلان ملی و اقتصاد دریایی
مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری دریایی
شیوه های جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد دریایی
ظرفیتهای توسعه اقتصاد دریایی درمنطقه خزر، خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند
عجین شدن اقتصاد دریا با اقتصاد جهانی
صیانت دریایی، چالش ها و راهکارها
مطالعات حقوقی اقیانوس ها و دریاها
انرژی و اقتصاد دریایی
اقتصاد دریایی و توسعه ملّی
شیلات و اقتصاد دریایی
پتانسیل های گردشگری دریایی در ایران
خرابی تأسیسات مصنوعی
صنایع و سازه های دریایی
فناوری و اقتصاد دریایی
اقتصاد دریایی و تأمین کسب و کار
جاده ابریشم دریایی
فرصت های سرمایه گذاری دریایی ایران در پسا تحریم
چالش های موجود در جذب سرمایه گذاری دریایی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اقتصاد دریایی
آمایش منطقه ای و اقتصاد دریایی
تجارب توسعه اقتصاد دریایی در جهان
تجارت مربوط به توسعه سواحل مکران

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
آینده پژوهی و اقتصاد دریاییآینده پژوهی و اقتصاد دریایی
مدیریت بحران های دریاییمدیریت بحران های دریایی
تمدن سازی دریاییتمدن سازی دریایی
بسترهای ژئوپلیتکی و اقتصاد دریایی بسترهای ژئوپلیتکی و اقتصاد دریایی
فرصت های کارآفرینی دراقتصاد دریایی فرصت های کارآفرینی دراقتصاد دریایی
امنیت و اقتصاد دریایی امنیت و اقتصاد دریایی
مناسبات بین المللی و اقتصاد دریایی مناسبات بین المللی و اقتصاد دریایی
تجارت و حمل و نقل دریایی تجارت و حمل و نقل دریایی
مدیریت کلان ملی و اقتصاد دریایی مدیریت کلان ملی و اقتصاد دریایی
مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری دریایی مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری دریایی
شیوه های جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد دریایی شیوه های جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد دریایی
ظرفیتهای توسعه اقتصاد دریایی درمنطقه خزر، خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند ظرفیتهای توسعه اقتصاد دریایی درمنطقه خزر، خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند
عجین شدن اقتصاد دریا با اقتصاد جهانیعجین شدن اقتصاد دریا با اقتصاد جهانی
صیانت دریایی، چالش ها و راهکارهاصیانت دریایی، چالش ها و راهکارها
مطالعات حقوقی اقیانوس ها و دریاهامطالعات حقوقی اقیانوس ها و دریاها
انرژی و اقتصاد دریاییانرژی و اقتصاد دریایی
اقتصاد دریایی و توسعه ملّیاقتصاد دریایی و توسعه ملّی
شیلات و اقتصاد دریاییشیلات و اقتصاد دریایی
پتانسیل های گردشگری دریایی در ایرانپتانسیل های گردشگری دریایی در ایران
خرابی تأسیسات مصنوعیخرابی تأسیسات مصنوعی
صنایع و سازه های دریاییصنایع و سازه های دریایی
فناوری و اقتصاد دریاییفناوری و اقتصاد دریایی
اقتصاد دریایی و تأمین کسب و کاراقتصاد دریایی و تأمین کسب و کار
جاده ابریشم دریاییجاده ابریشم دریایی
فرصت های سرمایه گذاری دریایی ایران در پسا تحریمفرصت های سرمایه گذاری دریایی ایران در پسا تحریم
چالش های موجود در جذب سرمایه گذاری دریاییچالش های موجود در جذب سرمایه گذاری دریایی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اقتصاد دریاییایمنی، بهداشت و محیط زیست در اقتصاد دریایی
آمایش منطقه ای و اقتصاد دریاییآمایش منطقه ای و اقتصاد دریایی
تجارب توسعه اقتصاد دریایی در جهانتجارب توسعه اقتصاد دریایی در جهان
تجارت مربوط به توسعه سواحل مکرانتجارت مربوط به توسعه سواحل مکران


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


02188939478

03136701031

03137932608

02188939479

shakhescon@gmail.com

تهران- خیابان انقلاب - نرسیده به میدان فردوسی - ابتدای خیابان استاد نجات الهی (ویلا)- کوچه مراغه- پلاک 2- طبقه2- واحد 3- کدپستی 1599665917

سامانه مدیریت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه