تاریخ برگزاری همایش: یکشنبه 14 آذر ماه  1395


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 30 آبان 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 30 آبان 1395
آخرین مهلت ثبت نام 13 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 آذر 1395
اعلام نتایج داوری 13 آذر 1395
تاریخ برگزاری یکشنبه-آذر ماه
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-36701031

031-37932610

031-37932608

info@bpshakhespajouh.ac.ir

اصفهان-دانشگاه اصفهان- میدان رازی-بلوار ابن سینا-پژوهشگاه شاخص پژوه

سامانه مدیریت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه