برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهریسخنرانان مدعو

سخنران: Professor Giuseppe Cina

دپارتمان برنامه ریزی منطقه دانشگاه پلی تکنیک


با همکاری اسیست های پروفسور:
فهیمه حاتمی و Luca Lazzarini
(دپارتمان برنامه ریزی منطقه)
نتیجه پژوهش انجام شده توسط پروفسور چینا در مورد مشهد

 

 

 

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-36701031

031-37932608

info@bpshakhespajouh.ac.ir

دانشگاه اصفهان- میدان رازی- بلوار ابن سینا- پژوهشگاه شاخص پژوه


سامانه مدیریت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه