برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهریکارگاه برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری

28 آذر 1395

پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

کارگاه "برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری"

سخنران: Professor Giuseppe Cina

7 دی ماه  1395

مشهد- دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی

 


پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

کارگاه "برنامه ریزی شهری و کشاورزی شهری"

سخنران: Professor Giuseppe Cina

دپارتمان برنامه ریزی منطقه دانشگاه پلی تکنیک


با همکاری اسیست های پروفسور:
فهیمه خاتمی و Luca Lazzarini
(دپارتمان برنامه ریزی منطقه)
نتیجه پژوهش انجام شده توسط پروفسور چینا در مورد مشهد


محورهای کارگاه آموزشی
دستاوردها و پتانسیل های کمربندهای سبزشهری و کشاورزی  شهری
روند چشم  انداز سازی در خصوص کشاورزی شهری در مشهد

7 دی ماه  1395
مشهد- دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی

 


492
مطالب مرتبط

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


031-36701031

031-37932608

info@bpshakhespajouh.ac.ir

دانشگاه اصفهان- میدان رازی- بلوار ابن سینا- پژوهشگاه شاخص پژوه


سامانه مدیریت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه