مدرسه علمی زمستانی کارآفرینی و آینده پژوهیراهنمای ثبت نام
5 آذر 1393

پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید:

 


ادامه مطلب ...

درباره مدرسه زمستانی
5 آذر 1393

مدرسه زمستانی آینده پژوهی به مدت 3 روز و با هدف آموزش کاربردی مفاهیم آینده پژوهی توسط اساتید مجرب آینده پژوهی کشور ارائه می گردد


ادامه مطلب ...

پوستر
تماس با ما

سامانه مدیریت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه